Danes je 2.7.2022

Input:

Odgovori glede dnevnic

17.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2.18 Odgovori glede dnevnic

Majda Gominšek

Kakšni so zneski dnevnic za Slovenijo in odteglaj (brezpl. prehrana).

Dnevnice za javni sektor od 1.1.do 31.12.2022 znašajo:

Dnevnica za službena potovanje v državi:

- nad 12 ur: 22,44 evra,

- nad 8 do vključno 12 ur: 11,20 evra,

- od 6 do vključno 8 ur: 5,41 evra.

V skladu z dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov od 1.6.2021 in splošno kolektivno pogodbo za negospodarstvo dalje pa se za organizirano prehrano odbijejo:

- brezplačen zajtrk 20%

- za brezplačno kosilo ali večerjo pa za vsak obrok 40% vrednosti dnevnic.

- če je organizirana na SP prehrana – vsi 3 obroki, dnevnica JU NE pripada

V skladu z davčno Uredbo – 4. člen pa so določene višine dnevnic:

Dnevnica za službena potovanje v državi:

- nad 12 ur: 21,39 evra,

- nad 8 do vključno 12 ur: 10,68 evra,

- od 6 do vključno 8 ur: 7,45 evra.

Torej od 1.1.2022 dalje moramo od dnevnic:

- nad 12 ur: obračunati boniteto v višin i 1,05 €

- nad 8 do vključno 12 ur: boniteta 0,52 €

- od 6 do vključno 8 ur: 5,41 evra – ni bonitete.

Župan (funkcionar) je bil v tujini in ima 3 dnevnice x 16 eur.. prehrana je bila zagotovljena..ali se v tem primeru dnevnica kaj zniža?

V kolikor je službeno potovanje v tujini, se dnevnice izračunavajo v skladu z Uredbo za povračilo stroškov za službena potovanja v tujino (ur. L. 76/2019).