Danes je 30.9.2022

Input:

Akt o sistemizaciji delovnih mest proračunskega uporabnika in sklepanje pogodbe o zaposlitvi

3.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

13.1.4.1 Akt o sistemizaciji delovnih mest proračunskega uporabnika in sklepanje pogodbe o zaposlitvi

Vanja Mavri

POGODBA O ZAPOSLITVI

S pogodbo o zaposlitvi (POZ) se sklene delovno razmerje (11. člen ZDR-1). Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca (4. člen ZDR-1).

POZ se po ZDR-1lahko sklene za nedoločen oziroma določen čas, polni oziroma krajši delovni čas, za opravljanje dela na enem ali več različnih delovnih mestih.

Delavec, ki sklene POZ, mora izpolnjevati predpisane, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca (akt o sistemizaciji delovnih mest) določene oziroma s strani delodajalca zahtevane in v javni objavi prostega delovnega mesta objavljene pogoje za opravljanje dela (22. člen ZDR-1).

Obvezna sestavina POZ je tudi naziv delovnega mesta/delovnih mest, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po POZ na delovnem mestu/delovnih mestih (31. člen ZDR-1). V primeru spremembe delovnega mesta je treba skleniti novo POZ (49. člen ZDR-1).

AKT O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

Z aktom o sistemizaciji delovnih mest se določajo oziroma sistemizirajo delovna mesta

Obveznost sprejema akta o sistemizaciji delovnih mest, s katerim se med drugim