Danes je 27.3.2023

Input:

108. člen ZJU (trajanje pripravništva)

2.12.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

14.3 108. člen ZJU (trajanje pripravništva)

Vanja Mavri


108. člen

(trajanje pripravništva)

(1) Trajanje pripravništva, način, potek in program usposabljanja pripravnikov v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti določi minister, pristojen za upravo, v