Danes je 26.3.2023

Input:

111. člen ZJU (ocenjevanje in napredovanje uradnikov)

2.12.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

15.1 111. člen ZJU (ocenjevanje in napredovanje uradnikov)

Vanja Mavri


111. člen

(ocenjevanje in napredovanje uradnikov)

(1) Ocenjevanje uradnikov, ki se izvaja na podlagi zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, se uporablja tudi za spodbujanje kariere in pravilno odločanje o njihovem napredovanju.

(2) Postopek in pogoje