Danes je 27.3.2023

Input:

135. člen ZJU (odškodninska odgovornost javnega uslužbenca)

2.12.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

18.1 135. člen ZJU (odškodninska odgovornost javnega uslužbenca)

Vanja Mavri


135. člen

(odškodninska odgovornost javnega uslužbenca)

(1) Javni uslužbenec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo protipravno povzroči delodajalcu pri delu ali v zvezi z