Danes je 27.3.2023

Input:

150. člen ZJU (postopek premestitve zaradi delovnih potreb)

2.12.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

20.4 150. člen ZJU (postopek premestitve zaradi delovnih potreb)

Vanja Mavri


150. člen

(postopek premestitve zaradi delovnih potreb)

(1) Premestitev zaradi delovnih potreb se opravi s sklepom o premestitvi, če javni uslužbenec s premestitvijo ne soglaša. Sklep o