Danes je 17.9.2021

Input:

152.b člen ZJU (mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja)

2.12.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

20.8 152.b člen ZJU (mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja)

Vanja Mavri


152.b člen

(mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja)

(1) Predstojnik in javni uslužbenec se lahko sporazumno dogovorita o mirovanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. V času mirovanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja lahko javni uslužbenec sklene delovno razmerje z drugim delodajalcem v skladu z dogovorom.

(2) V času mirovanja pravic javnemu uslužbencu miruje tudi naziv. Po prenehanju delovnega razmerja pri drugem delodajalcu se javni uslužbenec brez javnega natečaja takoj vrne na delovno mesto, ki se opravlja v nazivu, ki ga je dosegel pred pričetkom mirovanja pravic.


ZJU v 152.b členu določa mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v primeru, ko se o mirovanju sporazumno dogovorita