Danes je 27.3.2023

Input:

153. člen ZJU (ukinitev organa in prenos nalog)

15.1.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

21.1 153. člen ZJU (ukinitev organa in prenos nalog)

Vanja Mavri


1. Ukinitev organa in prenos nalog

153. člen

(ukinitev organa in prenos nalog)

(1) Če se organ ukine, prevzame organ, v katerega delovno področje preidejo naloge, vse javne uslužbence. Delovno razmerje javnim uslužbencem ne preneha. Javni uslužbenci se razporedijo na enaka delovna mesta.

(2) Če naloge organa, ki je bil ukinjen, ne preidejo na drug organ, preneha javnemu uslužbencu delovno razmerje pod pogoji, določenimi v tem poglavju (poslovni razlog). Organ v tem