Danes je 26.3.2023

Input:

154. člen ZJU (načini prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi)

15.1.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

21.2 154. člen ZJU (načini prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi)

Vanja Mavri


2. Splošne določbe o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi

154. člen

(načini prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi)

(1) Pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca preneha veljati na načine, ki jih določa zakon o delovnih razmerjih, po samem zakonu pa tudi v naslednjih primerih:

  1. če uradnik ne opravi ustreznega strokovnega izpita, ki je bil