Danes je 26.3.2023

Input:

159. člen ZJU (redna odpoved iz razloga nesposobnosti)

15.1.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

21.7 159. člen ZJU (redna odpoved iz razloga nesposobnosti)

Vanja Mavri


159. člen

(redna odpoved iz razloga nesposobnosti)

(1) Glede definicije nesposobnosti, odpravnine in možnosti premestitve se ne uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih, temveč določbe tega zakona.

(2) Javni uslužbenec je nesposoben za svoje uradniško delovno mesto oziroma strokovno-tehnično delovno mesto, če ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov.

(3) Če je bil javni uslužbenec premeščen iz poslovnega razloga, postopka ugotavljanja nesposobnosti ni mogoče uvesti v prvih šestih mesecih po premestitvi in če mu ni zagotovljeno ustrezno strokovno usposabljanje.

(4) Uradnik je nesposoben za