Danes je 27.3.2023

Input:

161. člen ZJU (nezmožnost premestitve)

15.1.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

21.9 161. člen ZJU (nezmožnost premestitve)

Vanja Mavri


161. člen

(nezmožnost premestitve)

(1) Šteje se, da javnega uslužbenca ni mogoče premestiti, če:

  1. v okviru organa, v katerem ima sklenjeno delovno razmerje, ne obstoji ustrezno prosto delovno mesto, za katero izpolnjuje pogoje in za katero je javni uslužbenec po presoji predstojnika sposoben, in če v času trajanja odpovednega roka ne pride do povpraševanja po njegovem delu ali

  2. odkloni ponujeno premestitev.

(2) O nezmožnosti premestitve iz prvega odstavka tega člena je predstojnik dolžan obvestiti