Danes je 26.3.2023

Input:

173. člen ZJU (pristojnosti ministrstva, pristojnega za upravo)

15.1.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

23.1 173. člen ZJU (pristojnosti ministrstva, pristojnega za upravo)

Vanja Mavri


173. člen

(pristojnosti ministrstva, pristojnega za upravo)

(1) Ministrstvo, pristojno za upravo:

  1. nadzira izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter skrbi za njihovo