Danes je 27.3.2023

Input:

174. člen ZJU (naloge uradniškega sveta)

15.1.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

24.1 174. člen ZJU (naloge uradniškega sveta)

Vanja Mavri


174. člen

(naloge uradniškega sveta)

(1) S tem zakonom se ustanovi uradniški svet.

(2) Uradniški svet skrbi za izvajanje izbire uradnikov na položajih iz četrtega odstavka 60.