Danes je 27.3.2023

Input:

176. člen ZJU (izvolitev in razrešitev)

15.1.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

24.3 176. člen ZJU (izvolitev in razrešitev)

Vanja Mavri


176. člen

(izvolitev in razrešitev)

(1) Člane uradniškega sveta se izvoli oziroma imenuje za dobo šestih let. Članu uradniškega sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen namesto člana, ki mu je predčasno prenehal mandat, poteče mandat z iztekom mandata uradniškega sveta.

(2) Predsedniku ali