Danes je 5.12.2023

Input:

183. člen ZJU

15.1.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 2 minuti

26.1 183. člen ZJU

Vanja Mavri


183. člen

(1) Z globo od 200.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek predstojnik oziroma pooblaščena oseba, če:

  1. dovoli vpogled v kadrovsko evidenco osebi, ki nima pravice vpogleda;

  2. v nasprotju s tem zakonom ne omogoči javnemu uslužbencu vpogleda ali prepisa oziroma preslikave podatkov iz kadrovske