Danes je 23.4.2024

Input:

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ureja pogoje za opravljanje dela na posameznih delovnih mestih v javnem zdravstvenem zavodu/javnem socialno varstvenem zavodu

30.1.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

13.1.4 Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ureja pogoje za opravljanje dela na posameznih delovnih mestih v javnem zdravstvenem zavodu/javnem socialno varstvenem zavodu

Strokovna sodelavka

Pravna podlaga

S splošnim aktom (akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest) delodajalec v skladu z 10. členom v povezavi z 22. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določi pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Vsebino akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest za delodajalce v okviru javnega sektorja poleg ZDR-1 urejata tudi:

- 6. in 21. člen Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) - sistemizacija delovnih mest je akt, ki določa delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava, z opisom pogojev za zasedbo delovnih mest in nalog na posameznih delovnih mestih ter 

- 2., 7., 9. in 13. člen ZSPJS -  sistemizacija delovnih mest je akt, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava, z opisom pogojev za zasedbo delovnih mest in nalog na posameznih delovnih mestih ter plačni razredi. Zahtevnost delovnega mesta, naziva in funkcije je prvina za določanje osnovnih plač na plačni lestvici. Določa se z zahtevnostjo nalog in iz njih izhajajočo zahtevano usposobljenostjo (zahtevana strokovna izobrazba, potrebna dodatna znanja in izkušnje), odgovornostjo, pooblastili in omejitvami, psihofizičnimi in umskimi napori ter vplivi okolja.

Navedeni predpisi delodajalcu torej nalagajo oziroma ga zavezujejo, da z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest vnaprej določi pogoje za