Danes je 25.5.2024

Input:

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

16.1.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

4.1.2.26 Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Strokovna sodelavka

V Uradnem listu RS, št. 165/22 z dne 29. 12. 2022 je objavljena Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (v nadaljevanju: Aneks h KPZSV), ki je bil sklenjen zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) ter realizacije 2., 3., 4. in 9. člena Sporazuma o razreševanju stavkovnih zavez in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj.

Aneks h KPZSV je začel veljati 30. 12. 2022, uporablja pa se od 1. januarja 2023, razen uvrstitev delovnih mest, pri katerih je z aneksom določeno, da se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.

Določbe Aneksa h KPZSV in vse predhodno spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (KPZSV) se kot obvezni minimalni standard uporabljajo tudi za delodajalce in pri njih zaposlene delavce, ki izvajajo dejavnost v okviru javne mreže zdravstvene službe ali socialno varstvene dejavnosti.

VSEBINA Aneksa h KPZSV

3. člen Aneksa h KPZSV (uvrstitev delovnih mest in nazivov plačne podskupine E1):

v prvem odstavku 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17, 80/18, 181/21 in 136/22):

– je tabela Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 nadomeščena z novo tabelo in se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 in

– tabela Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1, ki se uporablja od 1. aprila 2023.

4. člen Aneksa h KPZSV (določitev plačnih razredov plačne podskupine E2 in E4):

v tretjem odstavku 3. člena