Danes je 22.5.2024

Input:

Aneks k pogodbi o zaposlitvi (Aneks h Kolektivni pogodbi za Kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradi list RS, št. 136/22) (vzorec)

17.4.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 3 minute

16.27 Aneks k pogodbi o zaposlitvi (Aneks h Kolektivni pogodbi za Kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradi list RS, št. 136/22) (vzorec)

Vanja Mavri

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi 11. člena v povezavi z 49. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) in na podlagi četrtega odstavka 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem