Danes je 6.6.2023

Input:

Aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim se uvrstitev delovnega mesta oziroma naziva s 1. aprilom 2023 poviša za en plačni razred (vzorec)

25.4.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

16.28 Aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim se uvrstitev delovnega mesta oziroma naziva s 1. aprilom 2023 poviša za en plačni razred (vzorec)

Strokovna sodelavka

Povišanje uvrstitev delovnih mest in nazivov

Zaradi realizacije 2. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) o tem, da se uvrstitve delovnih mest, nazivov in funkcij s 1. aprilom 2023 povišajo za en plačni razred, je bil sklenjen Aneks št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 136/22), s katerim so bile zvišane uvrstitve orientacijskih delovnih mest in aneksi h