Danes je 20.4.2024

Input:

Bilanca stanja za društva

25.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 2 minuti

5.3.1 Bilanca stanja za društva

Kristinka Vuković

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku (na koncu poslovnega leta ali medletnega obdobja, npr. na 31.12.). Bilanca stanja se sestavi po uskladitvi postavk v