Danes je 25.5.2024

Input:

Davčno potrjevanje računov v javnem sektorju

18.12.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

2018.01.1.2 Davčno potrjevanje računov v javnem sektorju

Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje

Sistem davčnega potrjevanja računov je v RS urejen z ZDavPR, ki se obvezno uporablja od 02.01.2016. Z njim se zagotavlja sledljivost podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju. Zavezanec mora izdajati račune z uporabo, ali elektronske naprave za izdajo računov, ki omogoča elektronsko podpisovanje podatkov o računu in elektronsko povezavo za izmenjavo podatkov z davčnim organom, ali z uporabo vezane knjige računov ter kasnejšim sporočanjem podatkov o izdanih računih z uporabo vezane knjige računov davčnemu organu prek elektronske povezave (do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu izdaje računa).

ZDavPR določa nekaj izrecno naštetih izjem iz obveznosti izvajanja postopka potrjevanja računov. Taksativno so navedene dejavnosti zavezancev, ki bi sicer izpolnjevali temeljne tri pogoje za zavezanost (obveznost izdaje računa, vodenje