Danes je 16.5.2022

Input:

DDV vidik služnosti

8.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.04.2.9 DDV vidik služnosti

DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer

Občina (lastnik nepremičnine) in operater javnih komunikacijskih omrežij (služnostni upravičenec) sta sklenila sporazum, v katerem sta določila višino nadomestila za služnost (sporazum je bil sklenjen dne 09. 03. 2022). Služnost je bila ustanovljena z Odločbo UE z dne 20. 12. 2019.
Stranki sta se v sporazumu dogovorili, da bo služnostni upravičenec lastniku nepremičnine plačeval letno nadomestilo in zapisali, da bo prvo, drugo in tretje nadomestilo za obdobja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 in od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 služnostni upravičenec poravnal po sklenitvi sporazuma, v 30-ih dneh od izstavitve računa.


Kako naj občina v navedenem primeru pravilno obračuna DDV? Ali mora občina pri izdaji računov za nadomestilo, ki se nanaša na leta 2019, 2020 in 2021 upoštevati, da je obveznost za DDV nastala v navedenih letih in narediti samoprijavo oz. ali se DDV lahko obračuna v tekočem obdobju, saj je bila višina nadomestila za nazaj določena šele sedaj in bo plačana v letu 2022?

V zvezi z opisanim primerom imam več pomislekov, oziroma vprašanj.

  1. DDV vidik služnosti

Skladno s 3. točko prvega odstavka 3. člena ZDDV-1 je predmet DDV tudi opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Slovenije za plačilo. Nadalje 14. člen ZDDV-1 med drugim določa,