Danes je 23.4.2024

Input:

Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov (ZDR-1)

29.1.2015, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

1.6 Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček

VI. DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH ZAUPNIKOV

203. člen
(obveznosti delodajalca do sindikata)

Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev. Delodajalec je dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti.

Določila ZDR-1 upoštevajo eno izmed temeljnih načel delovanja sindikata, to je sindikalno svobodo. Ne javna oblast in tudi ne delodajalec se ne smeta vmešavati v organiziranje, delovanje, sprejemanje pravil, imenovanje predstavnikov idr. Pri tem Slovenija sledi mednarodni ureditvi, in sicer aktom OZN: Splošni deklaraciji človekovih pravic, Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (8. člen) in Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah