Danes je 23.6.2024

Input:

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in ugotavljanje prihrankov sredstev za plače

8.1.2018, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 3 minute

Pojasnilo državnega organa številka 010-366/2017-4 navajamo v celoti:

»Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, v katerem prosite za pojasnilo načina ugotavljanja prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest, za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, iz katerih lahko uporabniki proračuna v primerih, ko to določa ta zakon, izplačujejo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela nad omejitvijo iz 22. člena Zakon o sistemu plač v javnem