Danes je 23.6.2024

Input:

Depozitni posli proračunskih uporabnikov

22.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

4.4.14 Depozitni posli proračunskih uporabnikov

Gordana Gliha, dipl. oec

Spremembe v gibanju obrestnih mer se odražajo tudi spremembe na področju depozitnih poslov. Proračunski uporabniki, ki imajo podračune odprte v sistemu EZR države, so z deponiranjem sredstev izven sistema samostojni do skupnega obsega naložb v višini 200.000 evrov. Prosta denarna sredstva, katerih znesek je enak ali višji od 200.000 evrov, morajo najprej ponuditi upravljavcu sredstev sistema EZR države. Upravljavec sredstev sistema EZR države lahko zaradi upravljanja likvidnosti sistema EZR države pozove imetnike podračunov, ki so vključeni v sistem EZR države, da mu ponudijo prosta denarna sredstva pred nalaganjem izven sistema v zneskih do višine 200.000 evrov.

Imetniki podračunov, ki so vključeni v sistem EZR občine, morajo pred nalaganjem prostih denarnih sredstev izven sistema EZR občine in v dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, sredstva najprej ponuditi upravljavcu sredstev sistema EZR občine. Če jih ta ne potrebuje za upravljanje likvidnosti sistema EZR občine, lahko imetniki podračunov prosta denarna sredstva naložijo izven sistema EZR občine.

Imetniki podračunov, ki so vključeni v sistem EZR države, nimajo omejitev višine zneska nalaganja pri naložbah v dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija. Poleg tega imetniki podračunov, ki so vključeni v sistem EZR, poročajo o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema EZR upravljavcu sredstev sistema EZR, v katerega je vključen, v desetih delovnih dneh od naložbe ali na poziv upravljavca sredstev sistema EZR. Poročanje se izvede na posebnem obrazcu, ki je v prilogi Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.

V primeru