Danes je 23.4.2024

Input:

Disciplinska odgovornost (ZDR-1)

29.1.2015, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

1.3.12 Disciplinska odgovornost (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček

12. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

172. člen
(disciplinska odgovornost, sankcije)

(1) Delavcu, ki krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, lahko delodajalec v primeru ugotovljene disciplinske odgovornosti izreče opomin ali druge disciplinske sankcije, kot so npr. denarna kazen ali odvzem bonitet, če so določene v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.

(2) Disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovno pravnega položaja delavca.

(3) Sklep delodajalca o izrečeni denarni kazni, zoper katerega delavec ni zahteval arbitražnega ali sodnega varstva, je izvršilni naslov, ki se izvrši po pravilih, ki veljajo za sodno izvršbo.

Za disciplinsko odgovornost velja načelo krivdne odgovornosti. ZDR-1 krivde ne opredeljuje, zato je treba stopnje krivde presojati po civilno pravnih pravilih o krivdi. OZ v 135. členu določa, da je krivda podana, kadar oškodovalec povzroči škodo namenoma ali iz malomarnosti. Odgovornosti za prekršek in kaznivo dejanje ne izključujeta disciplinske odgovornosti. Disciplinski postopek poteka ločeno od kazenskega postopka (glej sodbo VS RS VIII