Danes je 2.7.2022

Input:

Do katerega zneska je regres za letni dopust 2022 neobdavčen?

20.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

1.123 Do katerega zneska je regres za letni dopust 2022 neobdavčen?

Sonja Kermat

Neobdavčena višina regresa

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Dohodnini (ZDoh-2U) in Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F), oba objavljena v Ur.l. RS št. 28 dne 3. 5. 2019, prinašata na področju obdavčitve regresa za letni dopust izplačanega od 1. 1. 2019 dalje pomembno novost: regres se do višine 100 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, za leto, za katerega se dohodnina odmerja, ne všteva v osnovo za dohodnino (13. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2). Prav tako se od regresa, ki ne presega 100 % zadnje znane povprečne plače v Republiki Sloveniji na dan izplačila regresa, ne