Danes je 14.6.2024

Input:

Dodatek za delo v deljenem delovnem času

9.11.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

2023.10.2.8 Dodatek za delo v deljenem delovnem času

Strokovna delavka

Imamo zaposleno pomočnico vzgojiteljice, ki ima za letošnje šolsko leto izdan aneks, da dela v deljenem delovnem času in da se ji dodatek za deljen delovni čas prizna na podlagi, citiram iz aneksa:
»2. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da se v 5. členu pogodbe doda nov, četrti odstavek, ki se glasi: »Delavec bo delo opravljal v deljenem delovnem času, in sicer vsak delovni dan od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023 vsak delovni dan na podlagi urnika, ki mu odredi vodja enote v posamezni enoti vrtca in je razviden na obrazcu za prisotnost na delu, ki je podlaga za izplačilo dodatka za deljen delovni čas, kot ga določa zakon.«Zaposlena ima urnik od