Danes je 22.5.2024

Input:

Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

2.10.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 3 minute

4.1.13.2.3 Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

Vanja Mavri

I. Opredelitev dodatka za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

Med dodatke, ki pripadajo javnim uslužbencem za delo v času, ki je zanje manj ugoden, sodi na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (32. člen ZSPJS) tudi dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času.

Do dodatka za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času je javni