Danes je 23.6.2024

Input:

Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat

23.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

4.1.13.1 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat

Strokovna sodelavka

I. Opredelitev dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat

Med dodatke, ki jih za zaposlene v javnem sektorju določa prvi odstavek 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), sodi tudi dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta. Znesek tega dodatka je na podlagi 27. člena ZSPJS določen s Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS). Dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat določa KPJS v 37. členu, ki se glasi:

»37. člen

Dodatek za specializacijo po končanem univerzitetnem izobraževanju (prejšnja v ZSPJS; v nadaljevanju specializacija), znanstveni magisterij ali doktorat pripada javnim uslužbencem v primeru, da izobrazba, pridobljena s specializacijo, magisterijem ali doktoratom v veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest ni opredeljena kot pogoj za zasedbo določenega delovnega mesta ali za pridobitev naziva, če je specializacija, magisterij oziroma doktorat pridobljen na poklicnem področju, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje oziroma opravlja delo.

Dodatek iz prejšnjega člena je določen v nominalnem znesku, in sicer višina dodatka za