Danes je 23.6.2024

Input:

Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat

2.10.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

4.1.13.1 Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat

Strokovna sodelavka

I. Opredelitev dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat

Med dodatke, ki jih za zaposlene v javnem sektorju določa prvi odstavek 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), sodi tudi dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta. Znesek tega dodatka je na podlagi 27. člena ZSPJS določen s Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS). Dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat določa KPJS v 37. členu, ki se glasi:

»37. člen

Dodatek za specializacijo po končanem univerzitetnem izobraževanju (prejšnja v ZSPJS; v nadaljevanju specializacija), znanstveni magisterij ali doktorat pripada javnim uslužbencem v primeru, da izobrazba, pridobljena s specializacijo, magisterijem ali doktoratom v veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest ni opredeljena kot pogoj za zasedbo določenega delovnega mesta ali za