Danes je 20.4.2024

Input:

Dodatek za stalno pripravljenost - opredelitev, inšpekcijski nadzor, način dela inšpektorja, ukrepi inšpektorja in globe

2.10.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

4.1.13.2.7 Dodatek za stalno pripravljenost – opredelitev, inšpekcijski nadzor, način dela inšpektorja, ukrepi inšpektorja in globe

Vanja Mavri

I. Splošno

Med dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času, ki jih opredeljuje 32. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), sodi tudi dodatek za stalno pripravljenost. Višino dodatka za stalno pripravljenost določa 46. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS).

»46. Člen KPJS

(dodatek za pripravljenost)

Javnemu uslužbencu pripada dodatek za pripravljenost na domu v višini 20 % urne postavke osnovne plače.

Če je s posebnimi predpisi na področju obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, policije ter vzgoje in izobraževanja, veljavnimi na dan uveljavitve tega aneksa, predvidena možnost, da se javnemu uslužbencu odredi pripravljenost na določenem kraju, javnemu uslužbencu za pripravljenost na določenem kraju pripada