Danes je 18.4.2024

Input:

Dodatki po kolektivni pogodbi za javni sektor

1.6.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj. 

Smo visokošolski zavod. Ali je do dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. tč. 39. čl. KPJS) upravičen tudi pogodbeni sodelavec delodajalca, za katerega velja KPJS, če pogodbeno delo opravlja v pogojih, v katerih pripada navedeni dodatek delavcu, zaposlenemu pri tem delodajalcu?

Iz c odst. 1. čl. KPJS izhaja, da so do dodatkov, dogovorjenih s KPJS, upravičene osebe, ki imajo status javnega uslužbenca, tj. imajo sklenjeno delovno razmerje v javnem sektorju. Zaradi nepreglednosti interventnih predpisov in različnih pojasnil v zvezi z njimi pa morda nimamo vseh relevantnih informacij glede upravičencev do navedenega dodatka v trenutnih razmerah, zato vas vljudno prosimo za informacijo, ali je do dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. tč. 39. čl. KPJS) upravičen tudi pogodbeni sodelavec delodajalca, za katerega velja KPJS, če pogodbeno delo opravlja v pogojih, v katerih pripada navedeni dodatek delavcu, zaposlenemu pri tem delodajalcu.

Sredstva za financiranje dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS se delodajalcem v javnem sektorju zagotavljajo od 19. oktobra 2020 za čas trajanja epidemije. Na enak način se za financiranje dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS zagotovijo sredstva tudi zasebnim izvajalcem socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe ter zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem.

Smo javni zavod-določen uporabnik in po 39. členu KPJS izplačujemo dodatek 65% od osnovne plače za delo v rizičnih razmerah za čas prisotnosti na delovnem mestu oziroma ure dela v rizičnih razmerah. Po oceni tveganja za čas Covid situacije imamo na vseh delovnih mestih enako oceno tveganja. Tako vsem zaposlenim (uprava, tehnični kader, strokovni kader...) izplačujemo enako - polne ure prisotnosti (sklep predstojnika). Ali menite, da ravnamo prav?

Če bi inšpektor odločil, da smo nekaterim delavcem izplačevali preveč, ali je delavec dolžan vrniti dodatek? Na kakšen način se to vrača, če sploh?

Predvidevam, da ocena tveganja delovnega mesta na podlagi predpisa o varstvu pri delu ni za vsa delovna mesta enaka. Prav tako ocena tveganja za okužbo s covidom ni na vseh delovnih mestih enaka.

Dejstvo pa je, da je presoja o tem prepuščena delodajalcu. V takih primerih se oblikujejo merila za delovna mesta in se določi stopnjo tveganja delovnega mesta, pri čemer je podlaga za izplačilo seveda evidenca delovnega časa, lahko pa se javnemu uslužbencu izda tudi sklep.

Ker je presoja o stopnji tveganja prepuščena delodajalcu, inšpektor nima pristojnosti odločati, kdo je prejel na tej podlagi preveč dodatka. Lahko presoja le o tem, ali je dodatek izplačan na podlagi evidence ur delovnega časa, torej ali je zaposleni delal v tem času, ko je prejel dodatek. Če se ugotovi, da na