Danes je 20.4.2024

Input:

Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času

2.10.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

4.1.13.2 Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času

Vanja Mavri

I. Vrste dodatkov

Med dodatke, ki jih za zaposlene v javnem sektorju določa prvi odstavek 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), sodijo tudi dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. Med te sodijo (prvi odstavek 32. člena ZSPJS):

- dodatek za izmensko delo,

- dodatek za delo v deljenem delovnem času,

- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času,

- dodatek za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik ter

- dodatek za delo preko polnega delovnega časa.

Javnim uslužbencem pripada tudi dodatek za stalno pripravljenost (tretji odstavek 32. člena ZSPJS).

II. Dodatki ne pripadajo

Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času ne pripadajo:

- funkcionarjem (drugi odstavek 23. člena ZSPJS), razen funkcionarjem iz tretjega odstavka 23. člena ZSPJS (sodniki, državni tožilci, državni pravobranilci – tem pripadajo dodatki za stalno pripravljenost in za delo v manj ugodnem delovnem času ter dodatek za pripravljenost);

- ravnateljem, direktorjem in tajnikom (četrti odstavek 23. člena ZSPJS), razen direktorjem javnih zavodov, ki hkrati opravljajo tudi delo v svojem