Danes je 2.12.2022

Input:

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter REALIZACIJA 2022

26.10.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

1.130 Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter REALIZACIJA 2022

Strokovna sodelavka

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 136 z dne 25. 10. 2022 je objavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Dogovor), katerega podpisniki so Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja.

Posamezne točke Dogovora, katerih vsebina se je že realizirala oziroma se bo realizirala v letu 2022

1. točka Dogovora: Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice

Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) znaša 4,5 odstotka. Uskladitev vrednosti plačnih razredov se izvede s 1. oktobrom 2022.

3. točka Dogovora: Regres za letni dopust za leto 2022

Regres za letni dopust za leto 2022