Danes je 5.12.2023

Input:

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

26.10.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

1.131 Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Strokovna sodelavka

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 136 z dne 25. 10. 2022 je objavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Dogovor), katerega podpisniki so Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja.

Vsebina Dogovora je naslednja:

1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice

Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) znaša 4,5 odstotka. Uskladitev vrednosti plačnih razredov se izvede s 1. oktobrom 2022.

Z uveljavitvijo ukrepov iz te točke dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS v letu 2022, ne pa tudi obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov v letu 2023 z učinki v letu 2024.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor, spremembo priloge 1 ZSPJS in Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.

2. Povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov,