Danes je 20.4.2024

Input:

Določitev dopusta delavec, ki dela 3 dni na teden

31.8.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

2022.08.2.1 Določitev dopusta delavec, ki dela 3 dni na teden

Strokovna sodelavka

Ali se pri določitvi dopusta delavcu, ki dela npr. po 3 dni na teden, vzame za osnovno 12 dni (4 tedni) in v celoti upošteva dodatne dneve, kot jih določa KP?
Primer: 12 + 2 (delovna doba) + 5 (zahtevnost del) + 3 (socialno zdravstvene razmere) = 22 dni

Je potrebno tako odmerjen dopust še izračunati glede na število dni, ko delavec dela?
Npr.: 22 / 5 x 3 = 13 dni

Obstaja morda tudi kakšno navodilo MJU glede tega? Za nas velja Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti.

ZDR-1 v 159. členu zagotavlja pravico do minimalnega letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca, kar pomeni, da je delavec, ki dela, oziroma je njegova delovna obveznost razporejena npr. na pet dni v tednu, v okviru štirih tednov upravičen do 20 dni minimalnega letnega dopusta, delavec, katerega delovna obveznost je razporejena npr. na tri dni v tednu, pa do 12 dni letnega dopusta.

Navedeno pomeni, da je delavec upravičen najmanj do minimalnega letnega dopusta štirih tednov, število dni letnega dopusta v okviru štirih tednov pa je odvisno od tega, koliko dni v tednu delavec dela. Sicer pa je dolžina letnega dopusta zaposlenih v kulturi v skladu z 38. členom Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v republiki Sloveniji (KPKD) odvisna od skupne delovne dobe, zahtevnosti delovnega mesta, delovnih pogojev, socialno-zdravstvenih meril, starosti in delovne uspešnosti.

Tako se bo delavcu v konkretnem primeru najprej določil letni dopust po kriterijih iz 38. člena KPKD in upoštevaje tretji in četrti odstavek 159. člena ZDR-1, če dodatnih dni letnega dopusta po teh dveh odstavkih 159. člena ZDR-1 ne vključujejo že kriteriji iz 38.