Danes je 23.6.2024

Input:

Določitev plač javnim uslužbencem in ukrepi na področju plač v letih 2019 in 2020

18.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:45:08

Poglavja

V pričujočem video seminarju mag. Edita Dobaj, strokovnjakinja s področja plač in delovnih razmerij, podrobneje predstavlja tematiko določitve plač javnim uslužbencev ter tudi ukrepe na področju plač v letih 2019 ter 2020. Za jasnejšo predstavo, o čem vse je govora v video seminarju, naj vam bo v pomoč spodnje kazalo vsebine.

  

Kazalo vsebine:

 • Redna delovna uspešnost in povečan obseg dela
 • Podpis dogovora med Vlado in sindikati in spremembe predpisov, ki iz tega sledijo
 • Zvišanje plačnih razredov
 • Kateri je od 1. 1. 2019 izhodiščni plačni razred za učitelje
 • Napredovanja v  letu 2019 s 1. aprilom v plačni razred in 1. majem v naziv
 • Sklenitev aneksa za povišanje plačnega razreda na podlagi dogovora s sindikati
 • Sprememba določenih delovnih mest in nazivov
 • Sprejem sistemizacije delovnih mest in sprememba kataloga delovnih mest
 • Poročanje podatkov o plačah v informacijski sistem ISPAP
 • Trajni ukrep zviševanja plače na podlagi napredovanj s 1. 12.
 • Sprememba dodatkov, ki pričnejo veljati s 8. 12. 2018
 • Izplačilo regresa javnim uslužbencem, ki ne dosegajo minimalne plače
 • Jubilejna nagrada
 • Odpravnina ob upokojitvi
 • Nadomestilo plač funkcionarjem in javnim uslužbencev za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni
 • Dodatki, ki pričnejo veljati šele kasneje v letošnjem letu
 • Ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti zaradi uporabe sredstev za izplačilo povezanega obsega dela
 • Opozorila na zakonske sestavne kataloga in sistemizacije delovnih mest in pogoste napake
 • Preverjanje pri povečanem obsegu dela z vidika preseganja sredstev
 • Soglasja, ki jih je potrebno pridobiti pri sistemizaciji
 • Povzetek: Povišanje plač v letu 2019 na primeru delovnega mesta podsekretarja
 • Vprašanje, ali gre pri povišanju plačnih razredov za napredovanja
 • Redna delovna uspešnost ostaja zamrznjena in napoved prihodnjih pogajanj
 • Ponovno opozorilo na novosti glede dodatkov
 • Opozorilo glede dodatkov v dejavnosti vzgoje in izobraževanja
 • Kako je urejena opredelitev delodajalca v javnem sektorju za namene jubilejne nagrade
 • Kako je urejena jubilejna nagrada za člana reprezentativnega sindikata
 • Odprava t. i. prisilnega upokojevanja in odpravnina ob odhodu v pokoj
 • Vprašanja

 

Predavateljica:

Mag. Edita Horvat trenutno kot direktorica vodi zasebni zavod IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja. Pred nastopom petletnega mandata direktorice inštituta je bila več let inšpektorica za sistem plač v javnem sektorju na Inšpektoratu za javni sektor, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo. Inšpekcijske nadzore je opravljala tudi na področju sistema javnih uslužbencev na podlagi Zakona o javnih uslužbencih. Ima dolgoletne izkušnje na področju pogajanj s sindikati javnega sektorja v zvezi s plačami in je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana v številne vladne pogajalske skupine, ki jih je tudi vsebinsko koordinirala. Sodelovala je pri nastajanju in usklajevanju plačne zakonodaje ter tarifnih delov kolektivih pogodb različnih dejavnosti javnega sektorja, in sicer v okviru Direktorata za sistem plač v javnem sektorju, ki je od leta 2001 vsebinsko in strokovno pokrival to področje za celotni javni sektor v okviru Ministrstva za notranje zadeve.Med drugim je bila zaposlena v Državnem zboru Republike Slovenije ter Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Bogate delovne izkušnje je pred prvo zaposlitvijo v javnem sektorju pridobila tudi v gospodarstvu, predvsem na področju trženja, prodaje, uvoza ter uveljavljanja priznanih tujih blagovnih znamk v avtomobilski in tekstilni industriji na našem tržišču.Dobro ji je poznano področje lokalne samouprave, saj je bila v eni od občin nekaj let občinska svetnica. V letih od 2010 do 2015 je bila s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije imenovana za sodnico porotnico Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih.Naziv magistrice znanosti je pridobila v letu 2016, in sicer po uspešno opravljenem zagovoru magistrskega dela na temo sistema plač v javnem sektorju.