Danes je 23.7.2024

Input:

Določitev plače javnemu uslužbencu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi v javnem sektorju

22.8.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

4.1.1.3 Določitev plače javnemu uslužbencu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi v javnem sektorju

Mag. Mojca Fon Jager

OSNOVNA PLAČA

Zakonska podlaga je veljavni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22 – v nadaljevanju ZSPJS.

Nepravilna določitev osnovne plače ali ne-upoštevanje morebitnih napredovanj javnega uslužbenca, z naslednjim napredovanjem ne odpravi napake, ampak osnovna plača ostaja še naprej napačno določena.

Zato je pomembno poznati vso zakonodajo, ki je osnova za pravilno določitev osnovne plače javnega uslužbenca in posledično pravilno obračunavanje, na podlagi pravilno določene osnovne plače, tako redne delovne uspešnosti kot dodatkov pri posameznem javnem uslužbencu.

Določitev plače po ZSPJS se je za plačno skupino B (poslovodni organi pri uporabniku proračuna, to so