Danes je 6.2.2023

Input:

Dosežena napredovanja in pojasnilo konkretnega primera v zvezi z 19. členom ZSPJS

1.12.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

Pojasnilo konkretnega primera v zvezi z določitvijo osnovne plače ob prehodu na bolj zahtevno delovno mesto in določitev plačnega razreda glede na dosežena napredovanja, štetje napredovalnega obdobja in upoštevanje 19. člena ZSPJS.

Pojasnjujemo konkreten primer: Zaposleni je na delovnem mestu, za katerega je zahtevana IV. tarifni razred. Z  dnem 1.12.2022 izpolnjuje pogoje za napredovanje za 2 plačna razreda in se bo uvrstil v 25 plačni razred s 1.12.2022. Zaposleni pa je bil tudi izbran na prosto delovno mesto, za katerega je zahtevana izobrazba