Danes je 23.4.2024

Input:

Druge odsotnosti z dela (ZDR-1)

27.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

1.3.9 Druge odsotnosti z dela (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

9. DRUGE ODSOTNOSTI Z DELA

165. člen
(plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin)

Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Za vsak posamezni primer

  • lastne poroke,

  • smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,

  • smrti staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,

  • hujše nesreče, ki zadane delavca,

  • spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan,

ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela najmanj en delovni dan.

V členu je urejena pravica delavca do plačane odsotnosti z dela zaradi določenih osebnih okoliščin (poroka, smrt, hujša nesreča). Za vsak naveden primer ima delavec pravico do odsotnosti najmanj en delovni dan, skupaj za vse osebne okoliščine pa največ sedem delovnih dni v koledarskem letu. Delavec ima pravico biti odsoten z dela ob nastopu osebne okoliščine, upravičen pa je do nadomestila v višini povprečne plače delavca iz zadnjih treh mesecev.

V zakonu je urejena pravica do minimalne odsotnosti. S kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi je lahko določena pravica do daljše odsotnosti v navedenih primerih, pa tudi pravico do odsotnosti z dela v primeru dodatnih osebnih okoliščin.

 

166. člen
(odsotnost z dela zaradi praznovanja)

(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela ob praznikih