Danes je 2.12.2022

Input:

Dvig plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

1.12.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

1.97 Dvig plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Brigita Rajšter Vranović

Na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva so 20. 11. 2021 pričeli veljati Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (vsi Uradni list RS, 181/21 z dne 19. 11. 2021).

Plačne spremembe se nanašajo na približno 200 delovnih mest, na katerih je zaposlenih okoli 35.000 zaposlenih. Dogovorjene rešitve pomenijo višje plače za več kot 80 odstotkov zaposlenih v zdravstvu, 80 odstotkov zaposlenih v socialnem varstvu ter 40 odstotkov zaposlenih v plačni skupini J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Odstotek povišanja plač bo različen glede na delovna mesta, za največ pa se bodo povišale plače medicinskih sester v bolnišnični dejavnosti, in sicer od 3 do 6 plačnih razredov. En plačni razred pomeni štiri odstotke višjo plačo. Na delovnih mestih, kjer zaposleni izvajajo osnovno in socialno oskrbo se bodo plače povišale za 1 do 4 plačne razrede, pri čemer se pri večini delovnih mest v tej skupini plača poveča za 3 do 4 plačne razrede. Pri zdravstvenem kadru v socialno varstvenih zavodih se bodo plače povečale za 4 plačne razrede. Na posameznih delovnih mestih strokovnih delavcev v centrih za socialno delo in domovih za starejše, pa se bodo plače povečale za 2 plačna razreda.

Poleg dviga plač dogovor zajema tudi sistemiziranje in razporejanje zaposlenih na nova delovna mesta, kar bo pripomoglo k omejevanju odhodov zaposlenih, zlasti z delovnih okolji z največjimi obremenitvami in tudi povečanje zanimanja za te poklice med mladimi.

Kakšne novosti sta uvedla aneksa:

  • Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

S tem aneksom je bila na novo določena tabela delovnih mest in plačilnih razredov v plačni skupini E1 (zdravniki, zobozdravniki, zdravniki svetovalci, višji zdravniki specialisti itd), ki imajo začetne plačne razrede brez napredovanj od 31. do največ 55. plačnega razreda, z napredovanji pa lahko dosežejo od 41. do 57. plačnega razreda.

V okviru plačne podskupine E2 so na novo določili in v že obstoječo tabelo dodali še nekatera nova delovna mesta, to so: farmacevtski tehnik – delo s citostatiki, farmacevtski tehnik I, farmacevtski tehnik II s specialnimi znanji, bolnišnični farmacevt, višji farmacevt in farmacevt specializant.

Tudi za plačno podskupino E3 je bila določena nova tabela delovnih mest in plačilnih razredov (bolničarji, medicinske sestre, zdravstveni reševalec, tehnologi, diplomirane babice, svetovalci vodje, strokovni vodje itd), ki imajo začetne plačne razrede brez napredovanj od 17. do največ 47. plačnega razreda, z napredovanji pa lahko dosežejo od 27. do 57. plačnega razreda. Najvišjo plačo pri plačni podskupini ima strokovni vodja I (47. plačni razred brez napredovanj, z napredovanji največ 57. plačni razred brez napredovanj.

Po novi definiciji pojma »strokovni vodja«, to pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali zdravstvene službe ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska sestra), in velja tudi za socialno varstvene zavode, pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji: