Danes je 20.5.2024

Input:

Dvofazni postopki - obravnava pri premoženjski bilanci

5.3.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

4.4.13 Dvofazni postopki – obravnava pri premoženjski bilanci

Gordana Gliha

Dvofazni postopki pri premoženjski bilanci predstavljajo poslovne dogodke, kjer oddani zahtevki proračunskega uporabnika, podani financerju, predstavljajo zgolj vlogo za »željena« sredstva. Temu sledi pregled zahtevka oz. vloge s stani financerja, ki nato o višini financiranja izda nek akt v obliki sklepa, odločbe ali drugega pogodbenega akta. Glede na navedeno to pomeni, da dodelitev sredstev poteka preko dveh faz. Primerov v praksi je veliko, prispevek bo izpostavil najpogostejše primere, s katerimi se uporabniki srečujejo ob oddaji podatkov premoženjske bilance.

Značaj dvofaznih postopkov imajo lahko tudi prejeti avansi, kjer avans predstavlja neko predplačilo, pri katerem se bodo upravičeni stroški dokazovali v prihodnosti. V primeru neupravičene porabe, pa bo sledila zahteva za povračilo sredstev.

Primer 1:

Subvencije tržnih najemnin danih občinam s strani državnega proračuna se izvaja na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin.

- V prvi fazi, znotraj obračunskega leta, občine izplačujejo končnim prejemnikom sredstva, ki jih samo zalagajo in poslovni dogodek za občino predstavlja agentski posel, ki se v tej fazi izkazuje zgolj v bilanci stanja. Ker gre za dvofazni