Danes je 13.6.2024

Input:

Evidentiranje in ugotavljanje poslovnega izida ob koncu poslovnega leta v javnem zavodu

1.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

5.6.1.1 Evidentiranje in ugotavljanje poslovnega izida ob koncu poslovnega leta v javnem zavodu

Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor

Javni zavod v letnem poročilu ob koncu obračunskega / poslovnega leta izkaže poslovni izid iz poslovanja, ki prestavlja razliko med realiziranimi prihodki in odhodki v tekočem obračunskem obdobju. Pozitivna razlika pomeni, da javni zavod izkaže presežek prihodkov nad odhodki. Negativna razlika pomeni, da javni zavod izkaže presežek odhodkov nad prihodki.

Poslovni izid se:

1. evidentira / ugotovi na kontih skupine 80 - ugotovitev rezultata in

2. se prenese v skupino kontov 98 – obveznost za sredstva,