Danes je 18.6.2024

Input:

Hitra javna naročila za učinkovito obvladovanje poplav v Sloveniji: možnosti za naročnike

31.8.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

2023.08.1.5 Hitra javna naročila za učinkovito obvladovanje poplav v Sloveniji: možnosti za naročnike

mag. Boštjan J. Turk

V zadnjih letih so se v Sloveniji poplave zaradi spremenjenih vremenskih vzorcev in naraščajoče stopnje urbanizacije izkazale kot vse pogostejša grožnja. Hitro ukrepanje in učinkovite intervencije so ključne za zmanjšanje škode in zagotovitev varnosti prebivalstva. Ena izmed inovativnih rešitev, ki se je izkazala kot učinkovita, so hitra javna naročila. Ti postopki omogočajo naročnikom, kot so občine in druge javne institucije, da hitro pridobijo potrebno opremo, storitve in gradbene materiale v primeru poplav. 

1) Vzpostavitev pripravljenosti že vnaprej

To vključuje izdelavo načrta za obvladovanje nesreč, ki jasno opredeli postopke, odgovornosti in komunikacijo med različnimi deležniki. S tem se lahko hitreje odzovemo na nujne razmere in zmanjšamo morebitno škodo. Ko vsi deležniki delujejo usklajeno in dosledno sledijo načrtu, se povečuje tudi verjetnost uspešnega obvladovanja nesreče ter zagotavljanja varnosti in zaščite za vse vpletene.

2) Vzpostavitev okrepljenih partnerstev med javnim sektorjem, zasebnimi podjetji in nevladnimi organizacijami

Skupno delovanje je ključno za doseganje sinergij in optimalnega izkoriščanja razpoložljivih virov, saj omogoča boljše usklajevanje različnih strokovnih znanj in izkušenj ter povečuje zmogljivosti za učinkovito reševanje kompleksnih družbenih izzivov. Ko se združijo različne perspektive in vire, se odpirajo vrata inovativnim rešitvam, ki bi jih posamezni sektorji morda težje razvili sami. V kontekstu naravnih nesreč, kot so poplave, pa sodelovanje med temi entitetami omogoča hitrejšo obnovo in okrevanje, saj se lahko združijo strokovna znanja o upravljanju tveganj, gradbenih praksah ter logističnih izzivih. S tem se omogoča bolj celovit pristop k obvladovanju posledic naravnih katastrof in hkrati spodbuja dolgoročno odpornost