Danes je 23.6.2024

Input:

Inšpekcijsko nadzorstvo (ZDR-1)

29.1.2015, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

1.8 Inšpekcijsko nadzorstvo (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček

VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

215. člen
(splošno)

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, podzakonskih aktov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, ki urejajo delovna razmerja, opravlja inšpektorat za delo v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijsko nadzorstvo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko inšpektor za delo, da se prepreči samovoljno ravnanje in odvrne nenadomestljiva škoda, zadrži učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi do poteka roka za mediacijo ali arbitražo oziroma sodno varstvo oziroma do izvršljive arbitražne odločitve, oziroma če delavec v sodnem postopku najkasneje ob vložitvi tožbe zahteva izdajo začasne odredbe, do