Danes je 2.12.2022

Input:

Inventura in pojasnila k računovodskim izkazom

19.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Do kdaj mora javni zavod poslati zahtevke za usklajevanje na resorno ministrstvo, da se bo terjatev štela za leto 2019?

Glede na dopis ministrstva za finance je to datum 21. 1. 2020, vendar priporočam, da pošljete IOP obrazce za skupino 14 tako, da jih dobi resorno ministrstvo najkasneje 17. 1. 2020.

Smo določen uporabnik, vrtec. V letu 2018 smo izvedli popis OS in ves inventar opremili s črtnimi kodami. Kar nismo našli, smo odpisali. Letos pa se je ugotovilo, da smo pozabili popisati oziroma opremiti z nalepkami 20 otroških stolov. Njihova neodpisana vrednost je bila že v letu odpisa 0 evrov. Ali smo storili prav, da smo stole vnesli v bruto bilanco in register OS enako, kot če bi lani še bili v evidenci 04100/05100 po nabavni vrednosti?

Tako je, morate jih dati v register osnovnih sredstev, glede vrednosti pa ste uporabili znano nabavno vrednost, ki ste jo tudi takoj odpisali.

Smo določen uporabnik. Zanima me kaj lahko računovodja naredi v primeru, da sodelavci ne uspejo narediti popisa OS in DI? Kaj je z amortizacijo?

Amortizacijo obračunate ne glede na to ali je opravljen popis ali ne. Glede vprašanja kaj naj naredi računovodja, če ni opravljen popis OS in DI pa je za popis zadolžen vodja proračunskega uporabnika, saj on mora začeti z inventurnimi opravili, kot so izdaja sklepa, načrt popisa in imenovanje inventurnih komisij. Če pa inventurna komisija za popis OS in Di ne opravi svojega dela, mora reagirati predstojnik in podati ukrepe, kot je novo imenovanje članov komisije.

Inventurna komisija nam je predlagala prenos osnovnega sredstva na drugo stroškovno mesto. Osnovno sredstvo še ni bilo amortizirano. Kdaj v tem primeru naredimo amortizacijo?

Ja, vi naredite obračun amortizacije tako kot je, samo da spremenite nahajališče OS in s tem tudi obremenite novo stroškovno mesto. Na sam obračun amortizacije sprememba stroškovnega mesta ne vpliva, ampak je samo analitična evidenca uspešnosti posameznega strokovnega mesta. Amortizacijo opravite na dan 31. 12.