Danes je 24.7.2024

Input:

Izdelava finančnega načrta za leto 2016

3.2.2016, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:55:28

Poglavja

Majda Gominšek v video seminarju predstavlja izdelavo finančnega načrta za leto 2016  in opozarja, na kaj morate biti pozorni ter kaj upoštevati.

Po uvodnih zakonskih podlagah predavateljica pojasni postopek priprave finančnega načrta in programa dela. Tukaj izpostavi, kaj je novega na podlagi določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017.

Pojasni, katere so spremembe v primerjavi z letom 2015 in kaj prinašata predvsem 60. in 62. člen ZIPRS1617, ki sta pomembna predvsem za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2016.

Nadaljuje s predstavitvijo vloge ustanovitevljev oziroma financerjev ter vloge predstojnikov posrednih proračunskih uporabnikov pri izdelavi finančnega načrta. Predavateljica se dotakne tudi kadrovskega načrta, ki je po novem priloga finančnega načrta.

Poudarek je namenjen tudi razlagi, kako naj bo pripravljen finančni načrt za leto 2016, vključno z vsebinskimi zahtevami, ter pojasnjeni sestavni deli finančnega načrta, kakor tudi obrazložitve in priloge.

V sklepnem delu predavateljica obravnava realizacijo finančnega načrta, čisto na koncu pa še odgovori na številna vprašanja udeležencev in jim poda odgovore na njihova vprašanja ter razjasni njihove dilemev zvezi z izdelavo finančnega načrta za leto 2016.

 

Kazalo vsebine:

 • Zakonske podlage
 • Postopek priprave finančnega načrta in programa dela
 • Vloga ustanoviteljev - financerjev
 • Vloga predstojnika PPU
 • Kadrovski načrt za leto 2016
 • Kako naj bo pripravljen finančni načrt za leto 2016?
 • Sestavni deli finančnega načrta
 • Obrazložitve in priloge
 • Realizacija finančnega načrta
 • Povzetek
 • Odgovori na vprašanja 

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.

IFINAZL16.pdf 0.38 MB