Danes je 20.4.2024

Input:

Izkaz poslovnega izida za društva

25.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

5.4.1 Izkaz poslovnega izida za društva

Kristinka Vuković

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. Izkaz se sestavi stopenjsko, torej se postavke predstavijo zaporedno kot si sledijo po predpisani shemi.

Izkaz se sestavi v dveh stolpcih. V prvem stolpcu se izkažejo uresničeni podatki (prihodki, odhodki, davek) za obravnavano obračunsko obdobje, v drugem stolpcu pa uresničeni podatki za enako prejšnje obdobje (običajno preteklo leto). V teh dveh stolpcih so izkazani vsi prihodki in odhodki ter druge postavke za društvo kot celoto, ne glede na to, iz katere dejavnosti