Danes je 10.8.2020

Input:

Izplačilni dnevi za plače zaposlenih v državnih organih in javnih zavodih v letu 2020

7.1.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Na podlagi 3. točke III. razdelka Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja št. 00407-3/2018/2 z dne 13. 9. 2018 ter na predlog Ministrstva za finance št. 410-199/2019 z dne 18. 11. 2019 je Komisija Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve na 53. redni seji dne 26. 11. 2019 pod točko V/16 sprejela naslednji

S K L E P

Komisija Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja je določila izplačilne dni za